Určite sa lásky nevzdajme a čerpajme ju tam, kde zaručene je

Určite sa lásky nevzdajme a čerpajme ju tam, kde zaručene je

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!
Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.
Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

Keď sa pozrieme okolo seba, môžeme mať pocit, že vidíme všetko, len nie lásku. Každodenné negatívne správy, tragédie, úmrtia či vojny… Kam sa podela láska? Ona tam je, len ju musíme objaviť. A aj tam, kde často vládne nenávisť, napríklad na sociálnych sieťach, nie je na škodu vniesť aspoň malú porciu lásky. Je to výzva, keďže človeka niekedy „svrbia“ prsty, aby tomu druhému „naložil“, koľko si zaslúži. No človek naplnený láskou reaguje inak. Určite sa lásky nevzdajme a čerpajme ju tam, kde zaručene je – v Bohu, ľuďoch či v prírode. Spôsobov, ako sa k nej dostať, je určite aspoň toľko, koľko zlých správ denne zachytíme.

TIP NA DNES:

Premyslím si konkrétny skutok lásky a prejavím ho, možno aj niekomu neznámemu. A nebudem za to pýtať nič naspäť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00