V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás

V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“
Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“
Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo.
Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských?
Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Jn 3, 7b-15

V kríži spoznávame pravdu o Bohu a o nás: on nás miluje a my sme láskou, ktorú má k nám. Dívajúc sa na toho, ktorého sme prebodli, pri päte kríža objavujeme túto pravdu, ktorá nás oslobodzuje a rodíme sa zhora. Ako sa Eva, nevesta, rodí zo spiaceho Adama, tak sa nové ľudstvo, nevesta krvi svojho Pána, rodí z rany lásky svojho Boha. Ukrižovaný je prirovnaný k vyzdvihnutému medenému hadovi: v ňom vidíme zlo, ktoré nám spôsobil had, ale aj dobro, ktorým nás Boh miluje. V skutočnosti je baránkom, ktorý nesie zlo sveta, sám sa stáva kliatbou a hriechom, aby nám ukázal svoju bezpodmienečnú lásku.

TIP NA DNES:

Pozriem sa na kríž, na znamenie spásy. Môžem byť tým, kto bude svedkom jeho lásky tak, že pri pohľade na mňa, na môj život bude každý zachránený. Môžem brať na seba hriechy blížneho a zachraňovať jeho život.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00