Väčšinu práce robí Boh

Väčšinu práce robí Boh

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Neberte si do opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.

Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej.

Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.

A keby vás niekto neprijal, ani vaše slová nevypočul, z takého domu alebo aj mesta odíďte a straste si prach z nôh. Veru, hovorím vám: Krajine Sodomčanov a Gomorčanov bude v deň súdu ľahšie ako takému mestu.“

Mt 10, 7-15

Kňaz Ondrej Chrvala

Vyslanie apoštolov nebol jednorazový tréning. Ako vidíme v Skutkoch apoštolov, bolo to celoživotné poslanie, a to pre všetkých Ježišových učeníkov vo všetkých dobách – aj v dnešnej. Parametre zostávajú tie isté: väčšinu práce robí Boh, nie učeník. Boh sa stará o materiálne potreby. Boh vylieva pokoj na tých, ktorí ho v jeho učeníkoch prijmú. A Boh rieši, čo sa stane s tými, ktorí ho odmietnu, takže učeník nemusí svojím hnevom vybavovať účty zaňho. Učeník však potrebuje vykročiť a svedčiť o Božom kráľovstve – aby Boh mohol začať vylievať svoju milosť. Učeník otvára dvere, aby Boh mohol vstúpiť.


TIP NA DNES:

Uvedomím si dnes Božiu prítomnosť v mojom živote. Aspoň v jednej situácii mu otvorím dvere, predstavím si, ako vstupuje do situácie – a nechám ho konať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00