Veríme aj my Pravde?

Veríme aj my Pravde?

Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho podchytili v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: "Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?" Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: "Čo ma pokúšate, pokrytci! Ukážte mi daňový peniaz!" Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: "Čí je tento obraz a nápis?" Odpovedali mu: "Cisárov." Tu im povedal: "Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu."

Mt 22, 15 – 21

Napriek tomu, že farizeji chceli Ježiša podchytiť v slove, chceli ho dostať, nachytať a odsúdiť, aj oni sami ho uznávali. Vedeli, že vždy vraví pravdu, že podľa pravdy učí Božej ceste. Myslím si, že ani netušili, akú veľkú pravdu majú. Že sám Ježiš je Pravdou. Veríme i my tejto Pravde? Veríme Ježišovým slovám aspoň toľko, ako im verili jeho nepriatelia? Nasledujeme jeho pravdu, ktorá učí Božej ceste? Aký krok – aspoň jeden malý – vieme spraviť pre to, aby sme po Božej ceste kráčali vernejšie?

TIP NA DNES:

Dnes spravím aspoň jeden malý krok po Božej ceste – navyše oproti bežnému dňu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00