Veríme, že to, o čo prosíme, aj dostaneme?

Veríme, že to, o čo prosíme, aj dostaneme?

Tak vošiel do Jeruzalema, do chrámu. Všetko si popozeral a odišiel s Dvanástimi do Betánie, lebo už bol večer. Keď na druhý deň z Betánie odchádzali, pocítil hlad. Zďaleka zazrel figovník s lístím. Išiel k nemu, či na ňom niečo nenájde. Ale keď k nemu prišiel, nenašiel nič, len lístie; nebol totiž čas fíg. I povedal mu: "Nech z teba už nikdy nik neje ovocie!" A jeho učeníci to počuli. Potom prišli do Jeruzalema. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice. A nedovolil nikomu prenášať ani náčinie cez chrám. A učil ich: "Nie je napísané: "Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy"? A vy ste z neho urobili lotrovský pelech." Keď to počuli veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa ho, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. A keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Keď ráno išli popri figovníku, videli, že vyschol od koreňa. Tu sa Peter rozpamätal a povedal mu: "Rabbi, pozri, figovník, ktorý si preklial, vyschol." Ježiš im na to povedal: "Majte vieru v Boha. Veru, hovorím vám: Keď niekto povie tomuto vrchu: "Zdvihni sa a hoď sa do mora," a vo svojom srdci nezapochybuje, ale uverí, že sa stane, čo povedal, stane sa mu to. Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať. A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy."

Mk 11, 11 – 25

Ježiš nám hovorí, aby sme verili, že to, o čo prosíme s vierou, sme už dostali. Kľúčová je tu viera. Koľkokrát sa mi stalo, a stále znova sa stáva, že o niečo prosím Boha, no takmer polovicu dňa sa trápim a stresujem, ako veci dopadnú. Pochybujem o tom, či ma Boh naozaj počul, či nie je príliš ďaleko alebo vysoko. Keď sa nám narodili deti, postupne, ako sme sa s nimi modlili, som si raz uvedomila jednu vec. Ony sa nemodlia: „Pane Ježišu, prosím ťa, aby som už bol zdravý… alebo aby ma niečo nebolelo.“ Ony sa modlia: „Bože, ďakujem, že už budem zdravý.“ Prosia s vierou, že to, o čo prosia, sa aj stane.

TIP NA DNES:

V modlitbe sa dnes cielene budem sústreďovať na to, že verím. Nech nehovorím modlitby len tak, ale nech skutočne verím, že to, o čo prosím, i dostanem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00