Viem zaprieť sám seba?

Viem zaprieť sám seba?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

Mt 16, 24-28

Kňaz Juraj Sedláček

Metanoia, vnútorná premena, stojí na začiatku každého ozajstného nasledovania Majstra. Aj v priebehu učeníctva podľa vzorov apoštolov prichádzalo k postupným čiastkovým obráteniam, ba aj celkovému a definitívnemu obráteniu. Zaprieť sám seba v tomto zmysle znamená nájsť sám seba, poodhaliť seba sebe samému. Toto je odveká túžba každého muža i ženy, byť odhalený sebe samému, sebe samej…

Odumretie znamená zapretie v tom zlom, starom a pozvanie i dar narodiť sa pre nové. Toho, kto týmto slovám nerozumie, prípadne ho dostávajú do akejsi vývrtky, môžu slová: „Nájdi sám seba!“ spustiť obrannú reakciu: „A nemám sám seba?!“ Kým to nespoznáme a neuvedomíme si to, nemôžeme sa začať plnohodnotne ovládať.

Ďalším vzácnym odkazom tejto state je neubíjať sa bytostne o svetské veci, neupínať sa celým svojím bytím na veci materiálne a nájsť správne hodnoty.


TIP NA DNES:

Pouvažujem, z akého materiálu je moja vnútorná hradba a opevnenie, ktoré mi zabraňujú začať proces vnútorného obrátenia (metanoie).

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00