Viera a Božia moc hýbu horami

Viera a Božia moc hýbu horami

Keď sa Ježiš znova preplavil loďou na druhý breh, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. Tu prišiel jeden z predstavených synagógy menom Jairus a len čo ho zazrel, padol mu k nohám a veľmi ho prosil: „Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.“ Ježiš odišiel s ním a za ním išiel veľký zástup a tlačil sa na neho.
Bola tam aj istá žena, ktorá mala dvanásť rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zozadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž: „Ak sa dotknem čo len jeho odevu, ozdraviem.“ A hneď prestala krvácať a pocítila v tele, že je z choroby vyliečená.
Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa: „Kto sa to dotkol mojich šiat?“ Jeho učeníci mu vraveli: „Vidíš, že sa na teba tlačí zástup, a pýtaš sa: ‚Kto sa ma dotkol?‘“ Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vediac, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby.“
Kým ešte hovoril, prišli z domu predstaveného synagógy a povedali: „Tvoja dcéra umrela; načo ešte unúvaš učiteľa?“
Ale keď Ježiš počul, čo hovoria, povedal predstavenému synagógy: „Neboj sa, len ver!“ A nikomu nedovolil ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jakubovmu bratovi Jánovi.
Keď prišli k domu predstaveného synagógy, videl rozruch, plač a veľké bedákanie. Vošiel dnu a povedal im: „Prečo sa plašíte a nariekate? Dievča neumrelo, ale spí.“ Oni ho vysmiali.
Ale on všetkých vyhnal, vzal so sebou otca a matku dievčaťa a tých, čo boli s ním, vstúpil ta, kde dievča ležalo, chytil ho za ruku a povedal mu: „Talitha kum!“, čo v preklade znamená: „Dievča, hovorím ti, vstaň!“ A dievča hneď vstalo a chodilo; malo totiž dvanásť rokov.
I stŕpli od veľkého úžasu. On im prísne prikázal, že sa to nesmie nik dozvedieť, a povedal, aby dievčaťu dali jesť.

Mk 5, 21-43

Ježiš je Pán života. „Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6), hovorí a dokazuje to aj zázrakmi. Zázrak však vždy odkazuje na niečo iné. Vyliečená žena jedného dňa zomrie možno na inú chorobu; dievča vytrhnuté z rúk smrti vyrastie, bude žiť obyčajný život, ale nakoniec zomrie, možno až v starobe. Je však potrebné, aby každý mal jasný a nezvratný dôkaz, že v Ježišovi pôsobí vyššia sila. Žena je uzdravená vďaka veľkému skutku viery, dievča je zachránené, pretože jej otec veril v Ježiša. Je to viera a Božia moc, ktoré hýbu horami. Keď sa dotknem Ježiša, Boha a Pána, život prechádza od neho ku mne a všetko je uzdravené.

TIP NA DNES:

Ježiša sa dnes môžem nielen dotknúť rukami, ale sa ním aj nasýtiť. Na to, aby som bol svätý, stačí len Eucharistia, lebo v nej pôsobí sám Boh, ktorý vlieva svoj život do môjho srdca. S vierou dnes prijmem Ježiša na svätej omši.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00