Viera nestojí len na zázrakoch

Viera nestojí len na zázrakoch

Mnohí z tých Židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil Ježiš, uverili v neho. No niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil.
Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, uveria v neho všetci, prídu Rimania a zničia nám i toto miesto i národ.“
Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol veľkňazom toho roka, im povedal: „Vy neviete nič. Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“
Toto však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roka prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ, a nielen za národ, ale aj preto, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.
Preto už Ježiš nechodil verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta zvaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi.
Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja vystupovali pred Veľkou nocou do Jeruzalema, aby sa očistili. Hľadali aj Ježiša. A ako stáli v chráme, navzájom si vraveli: „Čo myslíte? Príde na sviatky?“

Jn 11, 45-56

Viera nestojí len na zázrakoch. Mnohí, čo uvideli zázrak, uverili. No iní to išli oznámiť farizejom. Zázraky nás nikdy neoberajú o slobodu, po každom zázraku je priestor na to, aby sme zistili, že ide o Ježiša, o vzťah k nemu a nie o to, čo sa stalo. Lazárovo vzkriesenie bolo ohromujúce. A predsa práve veľkosť tohto zázraku sa javí ako základ „konečného riešenia“ problému Ježiš. No nech sa veľrada akokoľvek usilovala nájsť svoje riešenie, riešenie bolo napokon Božie. Ani tí najväčší nepriatelia Krista a Cirkvi nemôžu urobiť niečo také, nad čím by Boh nemal kontrolu. Ba čo viac. Oni, hoci nechtiac, napĺňajú to, čo Boh chce.

TIP NA DNES:

Dnes nebudem prosiť o zázraky, len o zázrak viery. A prestanem sa báť toho, čo kombinujú ľudia. Oni nič nemôžu, aj keď sa zdajú takí všemocní.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00