Viete, že ste vzácnymi perlami?

Viete, že ste vzácnymi perlami?

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

Mt 13, 44 – 46

Počuli ste už o vzácnej perle? A viete, že tou vzácnou perlou sme my? Ježiš nás našiel, predal všetko, čo mal, len aby nás získal. Dal všetku svoju krv za naše životy. Hoci my sa často vidíme veľmi kriticky, nehodne a hriešne… On nás videl a vidí ako vzácne perly, za ktoré sa oplatí položiť život. Možno sa často cítime neviditeľní, sami a opustení. No Ježiš nás tak nevidí. On vidí všetko, čo do nás vložil. Vidí všetko, čo pre nás vysníval. My sme tie vzácne perly, o ktoré bojoval do posledného dychu, aby sme mohli žiť slobodu, ktorú pre nás od stvorenia sveta vysníval. Tak dnes tomu, prosím, uverme. Áno, ja som vzácna perla!

TIP NA DNES:

V modlitbe dnes skúsim ostať ticho a dovolím Ježišovi, aby mi hovoril, aký som pre neho vzácny. Nebudem nič hovoriť, iba to budem prijímať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00