Vnímajme Slovo života a žasnime nad ním

Vnímajme Slovo života a žasnime nad ním

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.
Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

Čo hovoril Ježiš v kafarnaumskej synagóge, keď žasli nad jeho učením? Škoda, že to nevieme, aby sme aj my mohli žasnúť. Ale veď môžeme. Príčinou žasnutia bolo, že učil ináč ako zákonníci. Neučil frázy, čosi naučené a vzdialené, ale jeho slovo malo moc, dotýkalo sa života. On bol to Slovo, živé a účinné, a je ním aj dnes. Keď vystúpim na nejaký tatranský štít, v nádhernej panoráme neraz žasnem nad majestátnosťou hôr a mocou Stvoriteľa. Ak sa otvorím jeho Slovu a počujem jeho hlas, prihovára sa môjmu srdcu, dotýka sa ho, priťahuje ma k sebe, lebo má moc života a ja môžem iba žasnúť.

TIP NA DNES:

Aspoň na chvíľu sa zastavím a stíšim svoje srdce, aby som vnímal Slovo života a mohol nad ním žasnúť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00