Volá nás po mene a túži uzdraviť nielen nás, ale aj tých, s ktorými sa stretávame

Volá nás po mene a túži uzdraviť nielen nás, ale aj tých, s ktorými sa stretávame

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.
A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.
Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

Mt 10, 1 – 7

Tak ako si Ježiš zvolal učeníkov, tak volá aj mnohých z nás. Nielen kňazov, ale i manželov, slobodných, mladých či starých, aby podľa svojich možností ohlasovali jeho lásku a moc. Dáva nám silu každý deň vstať a konať skutky lásky, zázraky, ktoré možno naoko nie sú veľkolepé, ale tak veľmi potrebné v týchto dňoch. Volá nás po mene a túži uzdraviť nielen nás, ale aj tých, s ktorými sa stretávame. Napriek rôznym trendom a neduhom dnešnej doby nás chce uzdraviť a naplniť láskou – tou nekonečnou a najmocnejšou láskou – Božskou láskou.  

TIP NA DNES:

Dnes nebudem zatvárať oči pred poslaním, ktoré mi Pán dal. Cítim ho vo svojom vnútri a chcem ho prijať, vydať sa na cestu a ohlasovať Božiu lásku a odpustenie svojím príkladom. Nebudem sa viac báť hovoriť o Bohu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00