Všetko má svoj čas

Všetko má svoj čas

Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: "Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je." A Ježiš učil v chráme a zvolal: "Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal." Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Jn 7, 1 – 2. 10. 25 – 30

Všimli ste si, koľkokrát sa v dnešnom úryvku spomína vôľa? Ježiš najskôr nechcel ísť do Judey. Dokonca premýšľal: „Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil“ (Jn 7, 8). Nakoniec ho predsa len vidíme v jeruzalemskom chráme. Môžeme sa pýtať, či Ježiš išiel proti svojej vôli? Robil to, čo nechcel? Nie. On predsa poznal „hodinu“, keď mal položiť svoj život, a práve preto nechcel byť ešte „prvou hviezdou“ slávností a pripojil sa k nim až v polovici (Jn 7, 14). Na druhej strane stoja tí, ktorí Ježiša chceli chytiť a zabiť. Chceli, ale zatiaľ to tiež neuskutočnili, lebo „ešte neprišla jeho hodina“.

TIP NA DNES:

Aj v mojom živote má všetko svoj čas, svoju hodinu. Dnes budem vďačný za každé rozhodnutie, ktoré môžem slobodne urobiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00