Všimnem si, ak dnes Ježiš pôjde okolo mňa?

Všimnem si, ak dnes Ježiš pôjde okolo mňa?

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“
On odpovedal: „Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Mt 17, 10 – 13

Eliáš už prišiel, ale nepoznali ho. Prišiel v osobe Jána Krstiteľa, nie ako prevtelenie, ale v zmysle poslania pripraviť človeka na stretnutie s Ježišom. Joan Osborne spieva pieseň s názvom One of Us. „Keby Boh bol jedným z nás.“ Myšlienkou piesne je uvedomiť si, že Boh ku mne môže prichádzať aj prostredníctvom cestujúceho v autobuse. Svätý Augustín hovorí: „Bojím sa, že Ježiš pôjde okolo mňa a ja si ho nevšimnem.“ Boh sa mi môže prihovoriť cez kohokoľvek, aj cez človeka, od ktorého by som to nečakal, ako by sme od Joan Osborne nečakali takúto pieseň.

TIP NA DNES:

Budem dnes pozorný voči udalostiam a stretnutiam, bolo by na škodu nepoznať, že práve prišiel On.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00