Vyjdime zo seba a priznajme sa

Vyjdime zo seba a priznajme sa

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.
Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Lk 2, 1 – 14

Priznať sa. Vždy máme tú možnosť. Pred rodinou, známymi, ale aj úplne cudzími. Vyjsť zo seba, alebo ostať dnu. Vždy si môžeme vybrať. Jozef s Máriou sa vybrali v jednej z tých nevhodnejších životných chvíľ do Betlehema. Znova raz boli presne tam, kde ich Boh chcel mať. Isto si to takto nepredstavovali a všetko okolo toho ich stálo veľa úsilia, bolesti a nepohodlia. Ale boli, kde mali byť, práve vo chvíli, keď tam mali byť. Časopriestor sa tak naplnil Božou prítomnosťou. Priznali sa. Narodil sa. Priznajme sa. Narodí sa. Nielen dnes.

TIP NA DNES:

Pred kým sa mám priznať k svojmu Bohu? Použijem formu, ktorá ma možno bude voľačo stáť, ale bude tá najvhodnejšia. Pretože chcem, aby sa narodil.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00