Vyjsť od seba k druhým a ponúknuť im láskavú službu

Vyjsť od seba k druhým a ponúknuť im láskavú službu

Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“
On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“
Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“
Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mk 10, 32-45

Je to paradoxné. Ježiš hovorí, že ho čaká utrpenie a smrť a vzápätí sa Zebedejovci snažia zajednať si najpoprednejšie miesta v jeho sláve. Akoby ho nepočúvali. Ak si však prečítame verše pred týmto úryvkom, zistíme, že počúvali. Ježiš im prisľúbil, že nenechá bez bohatej odmeny, keď kvôli nemu niekto opustí všetko. Jakub aj Ján teda kuli železo zahorúca. Ježiš však usmerňuje ich predstavy a očakávania. Pripomína im aj nám, že treba opustiť naozaj všetko – aj seba a svoje predstavy. Vyjsť od seba k druhým a ponúknuť im láskavú službu. Lebo tak sa ide do slávy a tak to robí aj on sám.

TIP NA DNES:

V situáciách, keď často riešim seba, sa dnes skúsim pozrieť aj na druhých. Možno dám niekomu prednosť, usmejem sa na okoloidúcich alebo využijem príležitosť poslúžiť... Poďakujem pri tom Ježišovi, že ma takto pozýva do slávy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00