Vytrvajme, i keď nevidíme výsledky

Vytrvajme, i keď nevidíme výsledky

"V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi."

Jn 16, 23b – 28

Často si Boha zamieňame s automatom na mince, keď prosíme. Za euro chceme z automatu kávu na počkanie, a tak máme pocit, že tento „automat“ je mimo prevádzky. Boh nás počuje, no možno nás necháva čakať a pozerá, ako prihadzujeme ďalšie „mince“, lebo nám nechce dať iba kávu z automatu. Chce nám dať voňavú kávu z kaviarne, aj s koláčikom, podľa nášho gusta, aby naša radosť bola úplná! Rozprávajme Bohu o našich snoch, túžbach, potrebách… a dôverujme mu – jeho načasovaniu a jeho prozreteľnosti. Vytrvajme, i keď nevidíme výsledky hneď, a ďakujme za to, čo máme. On vie… a chce nám dať viac, ako si vieme predstaviť!

TIP NA DNES:

Dnes niekomu urobím radosť, veď radosť rozdávaním rastie!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00