Začuli sme hlas Otca? Nechali sme sa ním pritiahnuť?

Začuli sme hlas Otca? Nechali sme sa ním pritiahnuť?

Ježiš povedal zástupom: „Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. U Prorokov je napísané: ‚Všetkých bude učiť sám Boh.‘ A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie že by bol niekto videl Otca; iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca.
Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život.
Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli.
Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Jn 6, 44-51

Ježiš to hovorí veľmi jasne. Prísť k nemu môže každý, no iba vtedy, keď ho pritiahne Otec. Keď ho začuje a dá sa ním poučiť. Rozpráva to síce zástupom, no jeho slová sú adresované každému jednotlivcovi osobne. Už sa nestačí schovávať v dave. Nestačí byť súčasťou skupinky, farnosti, či pochádzať zo zbožnej kresťanskej rodiny. Skrývať sa za kresťanské frázy, úkony, subkultúru. Ježiš hovorí priamo k nám. Začuli sme hlas Otca? Nechali sme sa ním pritiahnuť? Toto je rozhodnutie, ktoré potrebujeme spraviť. Až vtedy dostane Boh priestor, aby nás on sám mohol denne učiť.

TIP NA DNES:

Pozvem dnes v krátkej modlitbe Otca, aby ku mne hovoril a poučil ma. Aby som ho mohol spoznávať osobne. Aby ma pritiahol k Ježišovi. Potom chvíľku zotrvám v tichu, aby som počul, čo mi povie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00