Zanechajme predsudky a vykročme v ústrety poznaniu nepoznaného

Zanechajme predsudky a vykročme v ústrety poznaniu nepoznaného

Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou!" Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?!" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš!" Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!" Ježiš mu odvetil: "Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto." Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."

Jn 1, 43-51

V živote to tak už chodí. Až keď vykročíme v ústrety tomu, čo nepoznáme, a presvedčíme sa o tom na vlastnej koži, v pravde zistíme, ako sa veci majú. Tak to bolo aj so stretnutím Natanaela s Ježišom. Z evanjelia vyplýva, že urobil dobre, keď išiel s Filipom, lebo vďaka tomu zistil pravdu o Ježišovi. Keby bol zostal pri svojom pôvodnom predsudku (môže byť z Nazareta niečo dobré?), pravdepodobne by sa ochudobnil o najcennejšie poznanie a vyznanie svojho života. Zvoliť si ťažšiu cestu a vykročiť osobne v ústrety poznaniu nepoznaného je omnoho lepšie, než vsadiť na predsudky a unáhlené závery.

TIP NA DNES:

Ak na sebe spozorujem prejav predsudku, napríklad zbytočné posudzovanie iného človeka, radšej sa ihneď za neho krátko pomodlím a zverím seba i jeho do Božích rúk.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00