Zastavím sa a dám priestor Božiemu Duchu

Zastavím sa a dám priestor Božiemu Duchu

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.
Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Mk 1, 12-15

Pomerne detailný príbeh v prvej kapitole Marekovho evanjelia naraz prerušuje týchto pár strohých viet. Tak trochu pripomínajú úvod do začínajúcej epizódy televízneho seriálu. „Obsah predchádzajúcich častí“ je útržkovitý, no dramatický – štyridsať dní na púšti a pokúšanie satana, divá zver, uväznenie Jána… Pripomína nám, že Ježiš nezačal verejne pôsobiť „len tak“; prešiel si predtým náročnou prípravou a skúškou. Ježiš popri Galilejskom jazere asi chodil často, možno tam niekde dokonca aj vídal rybára Šimona. Neuponáhľal sa však. Svojich učeníkov povolal a svoju službu začal až po návrate z púšte. Tentoraz už v moci Ducha.

TIP NA DNES:

Vyhnem sa dnes v nejakej situácii vlastnej „skratke“; zastavím sa a dám priestor Božiemu Duchu, aby ku mne prehovoril, preskúšal ma, viedol a pripravil na jeho vlastné riešenie.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00