Závisť nám povie pravdu o nás

Závisť nám povie pravdu o nás

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.

Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 20-28

Sestra Františka Čačková

Apoštoli sa nahnevali na bratov Zebedejovcov. V tej chvíli sa ukázalo, na čom im záleží. Všetkým. Čo iným závidíme? Odpoveď na túto otázku je dôležitá, lebo ak to zistíme a pomenujeme, veľa sa o sebe dozvieme. Zamerajme dnes týmto smerom svoju pozornosť. Závisť je síce nepekná emócia, ale vždy nám povie pravdu. Najviac závidíme tým, ktorí majú niečo, po čom túžime my. Takto aj apoštoli zistili, na čom im záleží. A mohli reflektovať, čo sú ochotní obetovať a kam až sú ochotní zájsť, aby to získali.


TIP NA DNES:

Čo nové dnes o sebe zistím? Na čom mi záleží?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00