Žiari viera z našej tváre?

Žiari viera z našej tváre?

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31 – 36

Nežijeme svoju vieru len vo svojej osobnej bubline? Život s Ježišom a naša viera nech žiaria z našej tváre, z nášho konania, z otvoreného srdca – voči ľuďom navôkol, ale aj voči Bohu. Ochota povedať mu svoje: „Áno, som tu, Bože! Použi si ma, ako chceš! Daj mi múdre a vnímavé srdce a odvahu konať tvoju vôľu!“ Nemusíme svedčiť o Bohu pred davom ľudí. Nemusíme robiť megalomanské dobré skutky, za ktoré by sme si od druhých zaslúžili uznanie. Niekedy možno stačí úsmev, milé a povzbudivé slovo, vypočutie, malá pomoc. Nech pohľad na náš život samotný je tým najsilnejším svedectvom našej viery a Božej dokonalej lásky a veľkosti!

TIP NA DNES:

Dnes si budem o čosi viac všímať, či neuvidím niekoho, kto by potreboval moju pomoc. Ak ho nájdem, vymyslím spôsob, akým ho poteším a ako mu pomôžem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00