Žime, akoby sme mali dnes večer zomrieť

Žime, akoby sme mali dnes večer zomrieť

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.
Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.
Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.
Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Lk 21, 20 – 28

Bibliu treba vedieť „dekódovať“. Aj teraz Pán hovorí v historickej rovine, v eschatologickej i v osobnej dimenzii. Jeruzalem dobyli Rimania v roku 70 a prvá časť Ježišovej reči sa naplnila. Koniec sveta sa blíži a nie je to nič optimistické, lebo naše egoizmy prinášajú utrpenie. Nuž a príchod Ježiša bude pre nás o koľko rokov? Zomrieme hádam aj skôr. Tieto predpovede ľudí vždy fascinovali – prepočítavali roky, sledovali znamenia… Ale Ježišova rada znie: „Bedlite! Žite, akoby to malo byť teraz!“ A svätý Augustín dodáva: „Na dve veci má byť kresťan pripravený – na smrť a na prijatie Eucharistie.“

TIP NA DNES:

Čo dobré by som ešte urobil, keby som mal už dnes odísť z tohto sveta? Nuž, tak to skúsim urobiť!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00