Žime život plnosti

Žime život plnosti

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Mt 10, 37 – 42

Koho z nás by potešila veta, že má stratiť svoj život? Často obdivujeme svätých. Oni sa naoko vzdali svojho života. Stali sa „otrokmi“ lásky a nechali sa viesť Bohom, a veru často to nemali ľahké. Skúsme sa tiež stať „otrokmi“ Lásky – Ježiša. V manželstve, ktoré nefunguje. V rodičovstve, ktoré je mnohokrát nad naše sily. V dospievaní, keď sami sebe nerozumieme. V samote, ktorú často prežívame. V tom, čo práve žijeme. Nepremárnime svoj život len tak. Žime život plnosti, ktorú nám ponúka Boh – Láska. Robme veci pre jeho maličkých tak, akoby sme to konali jemu samému.

TIP NA DNES:

Nájdem oblasť, v ktorej sa neviem vzdať svojich predstáv alebo je pre mňa ťažké ju prijať, a dovolím Ježišovi, aby mi dal silu stratiť v nej svoj život… aby som našiel nový život.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00