#ziveslovo 1.10.2019

#ziveslovo 1.10.2019

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.

Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“

On sa obrátil a pokarhal ich.

A odišli do inej dediny.

Lk 9, 51-56

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Odmietnutie ťažko padne každému. Cítime to ako poníženie, ako keby nám niekto dal zaucho. Vtedy v každom normálnom človeku vzkypí žlč a máme chuť pomstiť sa. Zničiť, spáliť, zadupať do zeme a rozmetať vo vetre ešte aj popol, ktorý by zostal.

Ježiš je iný. Karhá svojich učeníkov a svojím príkladom ukazuje, že na pomstu neexistuje nikdy (!) – áno, dobre čítate –, nikdy (!) dôvod. Pomsta totiž nerieši nič. Pomsta hubí nielen škodcu, ale rovnako aj poškodeného. Pomsta nie je nástrojom katolíkov.

 

TIP NA DNES:

Chuť pomstiť sa budem dusiť už v zárodku, skôr ako sa z nej stihne vyliahnuť hnusná pandrava zloby.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00