#ziveslovo 1.11.2019

#ziveslovo 1.11.2019

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1-12a

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Koľko ráz sme už počuli, že niekoho beatifikovali či vyhlásili za blahoslaveného. Slovo „blahoslavený“ – „beatificatus“ je z latinských slov „beatus“ – „šťastný“ a „facere“ – „robiť“.

Dosaďme si za to „blahoslavený“ spojenie: „Ľudí urobí šťastnými, ak sú…“ Aha, aké pekné veci z toho vyjdú! A tak aj tie nepopulárne veci, alebo priam nepríjemné a ťažké, ktoré sa v tomto evanjeliu spomínajú, zrazu nadobúdajú cenu, pre ktorú sa oplatí niečo pretrpieť.

 

TIP NA DNES:

Z drobných nepríjemností si dnes budem robiť schodíky k blaženosti.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00