#ziveslovo 1.11.2020

#ziveslovo 1.11.2020

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1 – 12a

biskup Dávid Tencer OFMCap

Toto evanjelium je akurát na dnešnú Slávnosť všetkých svätých ako ušité. Za slovo „blahoslavený“ dosadíme slovo „svätý“ – a je to! Ako nádherne to znie! Aké jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie slova „svätý“! A koľko možností sa ponúka, aby sme sväto žili! Už sa len nadchnúť a ideme! Ako to malé chlapča, ktoré vošlo s maminkou do kostola – a zatiaľ čo sa ona modlila, ono si obzeralo nádherné gotické vitrážové okno. Na otázku, kto to tam je, mu maminka pošepkala do ucha, že je to nejaký svätý a že má byť ticho. A keď sa na nasledujúcej hodine pán kaplán detí pýtal, čo si myslia, ako vyzerá svätý, chlapček hneď vystrelil: „Svätý je krásny človek, cez ktorého svieti slnko!“

 

TIP NA DNES:

Dnes sa postarám o to, aby som vniesol trochu svetla a radosti do života ľudí okolo mňa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00