#ziveslovo 1.11.2021

#ziveslovo 1.11.2021

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“

Mt 5, 1-12a

biskup Dávid Tencer, OFMCap

Každý z nich je taký typický, taký originálny a predsa sú všetci inšpirovaní tou istou láskou a túžbou stotožniť sa s ňou. Svätí sú ako klíčky, ktoré slnko vytiahlo zo zeme, aby sa mohli rozvinúť a zakvitnúť v celej svojej kráse. A každý po svojom.

Ako pekne spolu dotvárajú obraz Božej tváre! A evanjeliové texty, niekedy tak ťažko zrozumiteľné, dostávajú naraz veľmi konkrétne kontúry a farby.


TIP NA DNES:

Je čas konečne si stiahnuť jednu z tých mnohých aplikácií o živote svätých a začať ju používať pravidelne.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00