#ziveslovo 1.12.2020

#ziveslovo 1.12.2020

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

Lk 10, 21 – 24

biskup Dávid Tencer OFMCap

Nejako je to v nás, že tie krajšie jablká rastú vždy – ako na potvoru – na tej druhej strane plota a tí druhí sa majú lepšie, a že… mám pokračovať? Hádam ani netreba. Evanjelium na dnes nám však hovorí, že máme niečo, po čom túžili proroci a králi, a nedostalo sa im toho. Fyzická blízkosť Pána Ježiša. Ešte dokonca bližšia, ako v tej chvíli, keď to Ježiš sám hovoril. Správne, je to blízkosť v Najsvätejšej sviatosti. Áno, vývoj (pomýlení ľudia hovoria, že úpadok) dospel k tomu, že sa ho môžeme dotýkať dokonca svojou rukou, čo by pred niekoľkými desaťročiami bolo nemysliteľné a ešte ďalej v histórii by to bolo dokonca dôvodom na lynčovanie. Blízkosť Pána Ježiša… aký veľký dar.

 

TIP NA DNES:

Keď zas pôjdem na sväté prijímanie, budem si ten okamih veľmi vážiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00