#ziveslovo 1.3.2019

#ziveslovo 1.3.2019

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Mk 10, 1-12

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Ľudia kvôli neochote naprávať veci či znášať dočasné trápenie radšej hľadajú,  ako by sa dalo manželstvo rozviesť. Vedeli, že sa to dá, lebo veď aj „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť“. Zaujímavé, že sa nepýtali, ako problém vyriešiť tak, aby sa manželstvo zachovalo. Áno, manželstvo sa dá pokaziť, ba aj zničiť. Ale Ježiš má riešenia, ako manželstvo nielen zachovať, ale dokonca ho robiť deň čo deň krajším a lepším.


TIP NA DNES:

Modlime sa za svoje rodiny, z ktorých pochádzame alebo v ktorých žijeme.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00