#ziveslovo 1.3.2020

#ziveslovo 1.3.2020

Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.

Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“

On odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.‘“

Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

Mt 4, 1-11

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

V dnešných časoch badáme na niektorých miestach alebo u niektorých ľudí nárast záujmu o démonológiu. Narastá záujem aj o exorcizmus, a to aj z neoprávnených dôvodov. Je to v poriadku, alebo je za tým ľudská hlúposť? Bojím sa, že často je to práve to druhé. Náuka o Bohu sa vola teológia. Tá je potrebná, lebo nás učí Pána Boha poznávať, milovať ho viac a plniť jeho vôľu tak, aby sme s ním mohli prežívať celú večnosť.

 

TIP NA DNES:

Dnes si namiesto divných knižiek prečítam zasa raz niečo zo starého dobrého katechizmu a namiesto stretka, ktoré sa tvári ako exkluzívne, pôjdem zasa raz spokojne na normálnu svätú omšu, aj keď ju bude slúžiť ten najvšednejší kňaz.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00