#ziveslovo 1.3.2022

#ziveslovo 1.3.2022

Peter začal hovoriť Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou.“

Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac; teraz, v tomto čase, domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním, a v budúcom veku večný život.

A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.“

Mk 10, 28-31

sestra Helena Torkošová

Oplatí sa bez pochybností vykročiť za Ježišom aj za cenu všetkého, čo vlastníme. Dôležitý je motív, ktorý nás vedie nasledovať ho, a to, akým spôsobom za ním kráčame. Ak niekto ide za Ježišom kvôli výhodám a sústreďuje sa viac na zisk ako na Ježiša, pravdepodobne sa stane tým „posledným“, o ktorom hovorí dnešné evanjelium. Ak chceme v plnosti zakúsiť, čo nám dá priateľstvo s Ježišom, musíme sa sústrediť na lásku: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska“ (1 Kor 13, 13). Keby sme rozdali ako almužnu celý svoj majetok a lásky by sme nemali, nič by nám to neosožilo.


TIP NA DNES:

Dnes prehodnotím motívy svojho konania pre Krista. Dávam Ježišovi nezištne, alebo mám pocit, že prehrávam, že nič nemám, že moja pozícia je nulová…?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00