#ziveslovo 1.5.2020

#ziveslovo 1.5.2020

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj.

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Toto povedal v synagóge, keď učil v Kafarnaume.

Jn 6, 52-59

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Všetci poznáme príslovie: Kam nechodí slnko, tam chodí lekár. A asi poznáme aj ten žartovný dodatok: Kde jedávajú cesnak a cibuľu, tam nechodí nikto. Kto jedáva cesnak a cibuľu, z toho cítiť cesnak a cibuľu. Skúsme to aplikovať na seba aj v duchu dnešného evanjelia: Kto prijíma Ježiša, malo by byť pri ňom cítiť, že jeho očami na nás pozerá Ježiš, jeho slovami sa nám Ježiš prihovára a jeho prítomnosťou nás Ježiš sám oblažuje.

 

TIP NA DNES:

Nože! Uvoľnime dnes všetko pre Ježiša. Dajme mu k dispozícii myšlienky, slová i skutky.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00