#ziveslovo 1.6.2022

#ziveslovo 1.6.2022

Ježiš pozdvihol oči k nebu a modlil sa: „Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my.

Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.

Ale teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť – a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.

Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.“

Jn 17, 11b-19

sestra Helena Torkošová

Toto je Ježišova posledná modlitba s učeníkmi. Za čo sa modlí Ježiš? Večný život, to je poznanie Ježiša – osobný vzťah s ním. Ide tu o poznanie v biblickom význame a nie iba o získanie množstva informácií a vedomostí o ňom. Ide tu o veľmi konkrétny a osobný vzťah. Nedá sa žiť večne v odtrhnutí od Boha. Iba Boh môže uspokojiť srdce človeka a v plnosti ho vyplniť tým obsahom, ktorý človek potrebuje, aby bol šťastný. Výraz večný život neznamená iba prechod, ale život v hojnosti – život plný šťastia. Ježiš bol „obklopený slávou“ v ľuďoch šťastných a žijúcich večne, lebo jeho slávou je šťastný človek.


TIP NA DNES:

Dnes sa môžem pomodliť za jednotu medzi kresťanmi, za jednotu v našej farnosti, za jednotu v našom spoločenstve, za jednotu v našej rodine.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00