#ziveslovo 1.7.2022

#ziveslovo 1.7.2022

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

Mt 9, 9-13

Sestra Helena Torkošová

Keď benediktínsky mních svätý Beda Ctihodný komentuje Matúšovo obrátenie, píše: „Toto obrátenie jedného vyberača daní dalo mnohým ľuďom, ľuďom z jeho vlastnej profesie a iným hriešnikom, príklad pokánia a milosti. (…) Len čo sa obrátil, povzbudil ostatných, celý zástup hriešnikov, aby nastúpili na cestu spásy.“ Dnes Ježiš pozerá aj na mňa. Ako sa cítim? Vidí mi až do srdca. A aj mne chce povedať: „Nasleduj ma!“ Čo urobím? Čo je mojou mýtnicou, na ktorej sedím? Ja najlepšie viem, kam ma teraz pozýva. Ak vykročím, určite aj iní okolo mňa nastúpia na cestu spásy.


TIP NA DNES:

Aká je cesta môjho obrátenia? Podelím sa dnes s tými, ktorí ju nepoznajú, alebo napíšem svoje svedectvo a podelím sa oň s inými.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00