#ziveslovo 1.8.2020

#ziveslovo 1.8.2020

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

Mt 14, 1 – 12

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Herodes dal Jána sťať, ale zabudnúť na neho nemohol. Ten, ktorý ho nabádal k náprave života a chcel mu len a len dobre, ktorého dokonca aj rád počúval, ten sa mu stal nepriateľom a výčitkou, lebo ho neposlúchol.

Aha, pozrite sa, prečo niektorí ľudia až diabolsky nenávidia Boha a potierajú všetko, čo by im ho mohlo pripomenúť. Výčitkou sa im stal! Nepriateľom! Tam je pes zakopaný! A preto ho potrebujú odpratať zo svojho života. Ale vieme, že by mali z neho vyhnať niekoho úplne iného.

 

TIP NA DNES:

Aj dnes si súkromne pripomeniem tú trojitú otázku z obradu obnovy krstných sľubov: Zriekaš sa zlého ducha? Aj všetkých jeho skutkov? Aj všetkých jeho pokušení?

A aj dnes na ňu odpoviem jasným a rozhodným ZRIEKAM.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00