#ziveslovo 1.8.2021

#ziveslovo 1.8.2021

Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“

Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Povedali mu: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

Jn 6, 24-35

biskup Dávid Tencer, OFMCap

Niekedy sme svedkami toho, že ľudia prichádzajú za Pánom Ježišom (teraz myslím do kostola) zo zjavne zištných úmyslov. Chcú z toho vytĺcť napr. politický kapitál, pochvalu ľudí alebo idú do kostola len pre pokoj v rodine.

Ak teraz čakáte, že na ich hlavu dopadnú z mojej strany hromy a blesky, tak to vôbec nie. Každý musí nejako začať, trebárs aj tým, že dostane za to kus chleba, ako v tom našom evanjeliovom texte.

Je pravdou, že do koša sa nedá voda nabrať, ale ak to aj tak budeme skúšať, prinajmenšom sa pri tom kôš umyje.

 

TIP NA DNES:

Tešme sa z každého, kto sa zjaví v kostole a nesúďme jeho úmysel.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00