#ziveslovo 10.1.2021

#ziveslovo 10.1.2021

Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Mk 1, 7 – 11

mama a katechétka Mária Kohutiarová

Dnes dostávame dvojnásobnú lekciu pokory. Asi preto, že sa jej potrebujeme učiť stále, aj teraz. Za Jánom, divne odeným, zarasteným, no odvážnym v hlásaní pravdy, chodí mnoho ľudí. Jemu však nezdvihne nos to, ako ho ľudia berú: jasne vie, kde je jeho miesto a kým má byť. Na to prichádza Ježiš… stojí v rade na krst v Jordáne, on, Boží Syn… miesto toho, aby sa suverénne predbehol… Obaja vedeli, čo od nich Boh žiada, a vedeli, že majú robiť len to. A ak plním Božiu vôľu, kto som, aby som sa naparoval?

 

TIP NA DNES:

Dám si pozor, ako sa správam: či príliš nepútam pozornosť na seba, svoje problémy, svoje talenty… rozoberiem si znovu ráno s Bohom, kým ma chce mať a čo odo mňa čaká.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00