#ziveslovo 10.1.2022

#ziveslovo 10.1.2022

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Ježiš verejne vystupuje. Prvé slová? Je tu Boží čas, konečne! A práve preto sa kajajte a verte dobrej zvesti. To „kajajte sa“ vyrušuje. Keď Ježiš sľubuje, že nám pošle Ducha, prvé, čo Duch chce,  je: „Ukáže svetu, čo je hriech.“ (Jn 16, 8) Keď na Turíce zostupuje Duch, päťtisícový zástup zareaguje tak, že „bolesť im prenikla srdce“. Vstup do Božieho kráľovstva cez nepríjemnosti? Možno aj my sme prijali myšlienku, že život by mal byť hlavne zábavný a príjemný. Žiadne kopce, zima, premáhanie, boj s osobným hriechom. Radosť z prichádzajúceho Božieho kráľovstva je však ovocím čistého srdca, hovorí pápež František.


TIP NA DNES:

Pokánie spôsobuje krátkodobý zármutok na trvalú radosť, píše apoštol Pavol. Dnes si vypros dar sĺz (ako radí pápež), aby si okúsil nové víno radosti z evanjelia.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00