#ziveslovo 10.2.2022

#ziveslovo 10.2.2022

Ježiš vstal a odišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť.

Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám.

Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry.

On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

Ale ona mu odvetila: „Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.“

On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.“

A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.

Mk 7, 24-30

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Sú dve formy žiadania o zázrak. K jednej sa Boh, dobrý Otec, skláňa s láskou; druhej sa obracia chrbtom. Prvá je prosba vysielaná s dôverou, neúnavne, ktorá nepripustí, že by ju Boh nevypočul (akýmkoľvek spôsobom), pretože je dobrý, mocný a jeho ruka nie je krátka, aby nedosiahla do našich priepastí. Boh nadelí tomu, kto miluje a má pokoru srdca ako Sýrofeničanka. Druhou formou je násilnícke, arogantné a pyšné vymáhanie sebavedomých, ktorí si myslia, že Boh je ich dlžníkom. Takíto si v modlitbách od Pána vymáhajú často to, čo sami nedávajú: lásku, poslušnosť, obdivuhodnú pokoru a vytrvalosť Sýrofeničanky.


TIP NA DNES:

Pridám dnes k svojej modlitbe príhovoru pokoru, dôveru a vytrvalú neúnavnosť. Dobrý Otec dá vždy viac, ako prosíme.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00