#ziveslovo 10.4.2021

#ziveslovo 10.4.2021

Keď ráno v prvý deň týždňa vstal Ježiš z mŕtvych, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona išla a zvestovala to tým, čo s ním bývali a teraz boli smutní a plakali. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili.

Potom sa v inej podobe zjavil dvom z nich na ceste, keď išli na vidiek. Aj oni to išli zvestovať ostatným, ale ani im neuverili.

Napokon sa zjavil samým Jedenástim, keď sedeli pri stole, a vyčítal im neveru a tvrdosť srdca, že neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.

A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Mk 16, 9-15

mama a katechétka Mária Kohutiarová

Text evanjelia je celkom o mne a nás. Informácie, ktoré sú prelomové a ktoré nás majú posúvať bližšie k Bohu, nefiltrujeme očami skúsenosti a dôvery v Pána a v jeho slovo. Ba nespoznávame ho ani cez slová ľudí, na ktorých sa jednoznačne jeho moc prejavila, ako to minimálne platí o Márii Magdaléne a často aj o mnohých živo veriacich okolo nás. Máme problém, pretože si vtesnávame Boha do svojich predstáv: takto by to Boh mal urobiť, povedať, zariadiť, aby to bolo podľa nás OK. Ak to tak nie je, nie je čomu uveriť, žiadnej skvelej správe. Pre podozrievavosť a nedôveru sú z nás ďalej deprimovaní, vydesení kresťania, ktorí ťažko zapália svet zmenou lásky. A to iba preto, lebo máme srdce upriamené na seba.

 

TIP NA DNES:

Urobím si dôkladnú revíziu svojej dôvery v Boha a jeho slovo – a oddnes budem citlivo rozlišovať, kedy ku mne Boh hovorí cez iných.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00