#ziveslovo 10.6.2020

#ziveslovo 10.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.

Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.

Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.“

Mt 5, 17-19

 

kňaz Peter Milenky

Nie sú už niektoré Božie prikázania prežitkom? Nežijeme už v inej, novej dobe, ktorej sa treba prispôsobiť? Nebolo by už potrebné niektoré veci zo Zákona minimálne zmeniť, alebo aj zrušiť? Také a podobné otázky sú hádam v mnohých mysliach ľudí, ktorí sa cítia ohrození v tom, že ich Boží zákon usvedčuje, ohrozuje alebo obmedzuje, aby mohli žiť svoju vôľu.

Avšak Boží plán pre záchranu človeka sa nikdy nezmení. Zákon nie je nejaký chvíľkový výmysel či úlet Boha, aby nás obral o šťastie. Je nám daný práve preto, aby nás usvedčil z hriechu a ponúkol „záchranný pás“, ktorý je v tom, ktorý tento Zákon vyplnil.

Všimnime si, ako hovorí svätý Pavol v Liste Rimanom: „A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby boli umlčané každé ústa a aby bol celý svet pred Bohom usvedčený z viny. Lebo zo skutkov podľa zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek. Veď len zo zákona je poznanie hriechu. Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.“

Zákon Boží, to je jeho vôľa, ten sa nemení, ale nás vychováva. Preto potrebujeme všetci prejsť cez vlastné odsúdenie, aby sme naplno pochopili, že sme bez Ježiša stratení. Potrebujeme sa zjednotiť s tým, ktorý neprišiel nič zrušiť, ale naplniť. Ži s Bohom a dôveruj mu, lebo vtedy máš istotu, že neminieš cieľ.

 

TIP NA DNES:

Zamysli sa nad sebou, ako vnímaš Boží zákon vo svojom živote, či ťa usvedčuje a pomáha ti v duchovnom raste, alebo ťa skôr obmedzuje.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00