#ziveslovo 10.6.2021

#ziveslovo 10.6.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Mt 5, 20-26

mama a katechétka Mária Kohutiarová

Čítať tieto riadky treba do hĺbky, lebo je v nich ukrytý návod na svätosť. Ježiš nám hovorí: nestačí si robiť čiarky do kalendára náboženských povinností a zvyklostí. Chcem od teba oveľa viac! Čo to je – to viac? Naša viera nemá byť technickým preukazom toho, čo vydá náš náboženský motor. Viera podľa Ježišových požiadaviek a usmernenia je záležitosťou milujúceho srdca. To si nikdy čiarky za vykonané povinnosti nerobí, ba ani neselektuje geniálne veľké akcie  typu „organizoval som farskú akciu“ a malé bezvýznamnosti, ako je modlitba pred jedlom či vynesenie smetí. Ak neprestaneme počítať, ak budeme mrzutí, lebo dnes zas musíme utrieť kuchynskú linku za deti, ak zabúdame na úsmev, lebo to nemáme na rozpise – nevojdeme… Vojdú len tí, ktorí sa riadia volaním lásky v každom okamihu.

 

TIP NA DNES:

Znovu si uvedomím a budem žiť Ježišov kreatívny princíp lásky: byť v každom okamihu blízko iným – myšlienkou, slovom, skutkom, úsmevom, prijatím, modlitbou!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00