#ziveslovo 10.6.2022

#ziveslovo 10.6.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

Leopold Jaroslav Jablonský, OFM, vojenský kaplán

Každý z nás rozumie významu troch písmen v skratke s. r. o. Televízny moderátor Peter Hahne tvrdí, že aj kresťania sú s. r. o. – spoločenstvo radikálnych optimistov. Ježiš dnes navrhuje radikálne riešenia v boji so zlom. Lebo hriech nám kradne radosť, pokoj, vedie nás do pekla, nie je na nič dobrý – okrem pokorenia a zahanbenia, ktoré môžu byť štartom k našej osobnej radikálnej premene. Ježišov radikálny postoj vyžaduje osobnú disciplínu mysle a srdca, ovocím je však prežívanie reality Božieho kráľovstva už teraz; a Božie kráľovstvo, ako píše apoštol Pavol, je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom.


TIP NA DNES:

Disciplína srdca a mysle sa začína pozornosťou. Budem pozorný na život v jeho detailoch a pozorne budem vyberať, čo ma buduje a čo zabíja srdce.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00