#ziveslovo 10.9.2020

#ziveslovo 10.9.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27 – 38

 

kňaz Peter Milenky

Ako kňaz sa pri spovedaní stretávam s tým, že mnohí ľudia prechovávajú hnev, neodpustenie voči iným ľuďom. Ak sa im snažím vysvetliť zmysel a podstatu odpustenia, akoby neboli ochotní prijať pravdu, že bez odpustenia a žehnania svojim nepriateľom niet pravého odpustenia ani pre nich. Väčšinou použijem osobnú skúsenosť, pri ktorej im poviem, že odpustenie a žehnanie tým, čo nám škodia, nie je ani také dôležité v tom, či sa druhí ľudia zmenia voči nám, ale v tom, aby sme sa my nezmenili v láske voči nim. Boh nám práve preto odpúšťa, lebo je to jeho prirodzenosť. On je už taký. Preto sme rovnako pozvaní k tomu, aby sme sa všetci stali podobní nášmu Otcovi.

 

TIP NA DNES:

Ako sa mi darí odpúšťať? Kalkulujem, komu odpúšťam a komu nie?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00