#ziveslovo 11.1.2019

#ziveslovo 11.1.2019

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“

On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.

A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

Lk 5, 12-16

 

kňaz Roman Seko

Kto by predpokladal, že aj príliš rýchle šírenie zvesti o Ježišovom zázračnom konaní ho môže vyhnať na púšť?! Zdá sa, že nie je potrebné hovoriť o Ježišovi za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom. Je dôležitejšie počúvať ho, čo treba robiť. A začať to robiť. Aj keby mi to prišlo ako príliš málo, nedostatočné alebo neúmerné mojim schopnostiam. Boží plán nebude nikdy slabší ako ten môj. Ani ma jeho naplnenie nikdy neurobí nešťastnejším.

 


TIP NA DNES:

Na chvíľu sa zamyslím, či v niektorej oblasti príliš nepresadzujem svoje predstavy.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00