#ziveslovo 11.1.2020

#ziveslovo 11.1.2020

Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“

On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.

A prikázal mu, že o tom nesmie nikomu hovoriť, ale: „Choď,“ povedal, „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

No zvesť o ňom sa tým väčšmi šírila a schádzali sa veľké zástupy, aby ho počuli a dali sa uzdraviť zo svojich chorôb. On sa však utiahol na púšť a modlil sa.

Lk 5, 12-16

 

hudobníčka Eva Hrešková

Ježiš nám dnes dáva lekciu o tom, na čom záleží. Uzdravuje malomocného nie preto, aby spravil veľkolepé PR svojej službe; naopak, zakazuje mu hovoriť o tom druhým. Záleží mu na ňom samom, ten zázrak je pre neho. Ježiš nehľadá priazeň davu. Obdarúva jednotlivca. Vidí mňa, vidí teba.

Zázrak však neostane nepovšimnutý a dav sa valí za Ježišom. Niektorí by povedali, že je to perfektná príležitosť ohlasovať evanjelium, treba sa jej chopiť! No Ježiš opäť ukazuje, na čom najviac záleží. Utiahne sa na púšť a je s Otcom. Koľkokrát sa necháme potrebami ľudí a ich očakávaniami obrať o to najvzácnejšie. O stretnutie s Bohom, o čas čerpania z bezodnej studne lásky jeho srdca.

 

TIP NA DNES:

Skús dnes Bohu venovať najlepší – luxusný čas svojho dňa, nie len ten posledný kúsok, čo ti ostane.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00