#ziveslovo 11.1.2021

#ziveslovo 11.1.2021

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14 – 20

kňaz Juraj Ďurnek, SchP

Ježiš povoláva za svojich učeníkov Petra, Ondreja, Jakuba a Jána. Každý jeden z nás dostáva osobné poslanie od Pána. Teraz nemyslím na prácu, ani na náš životný stav. Všetci – ako Ježišovi učeníci – dostávame špeciálne povolanie v Božom kráľovstve. Niekto aby viac evanjelizoval, iný vyučoval, ďalší sa staral o chudobných. Nájsť toto poslanie je dôležité nielen pre nás, ale pre celé spoločenstvo veriacich. Pre nás preto, aby sme našli naplnenie, pre iných, aby sme ich obohatili. Pre uskutočnenie tohoto poslania budeme musieť – tak ako apoštoli – niečo zanechať. Apoštoli zanechali siete. Možno to budeme musieť urobiť aj my.

 

TIP NA DNES:

Zanechám dnes sociálne siete a porozmýšľam, aké poslanie mám v Božom kráľovstve.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00