#ziveslovo 11.1.2022

#ziveslovo 11.1.2022

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

lekár a stály diakon Štefan Paľúch

Chýr o ňom sa rozniesol nielen po celej galilejskej krajine, ale do celého sveta a chýr o ňom sa nesie aj dnes. Aj mňa si Ježiš povolal za svojho učeníka, aby som ho ohlasoval svetu, v ktorom žijem. Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme veľa ľudí, ktorí Ježiša nepoznajú, ktorí žijú podľa svojich zákonov a predpisov. Nie je to aj moja vina? Ak nežijem s Ježišom a podľa neho, veľa ľudí sa o ňom nemusí dozvedieť. Ešte horšie je, ak deformujem jeho tvár a jeho učenie svojím nesprávnym životom. Vtedy som zodpovedný za neveru svojich bratov a sestier vo svete a to je dôvod na zmenu môjho života.


TIP NA DNES:

Viackrát cez deň poprosím Pána o pomoc pri zmene môjho života.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00