#ziveslovo 11.10.2020

#ziveslovo 11.10.2020

Ježiš znova hovoril veľkňazom a starším ľudu v podobenstvách: „Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť.

Znova poslal iných sluhov s odkazom: ‚Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!‘ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili.

Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil.

Potom povedal svojim sluhom: ‚Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.‘ Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami.

Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: ‚Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobného odevu?‘ On onemel.

Tu kráľ povedal sluhom: ‚Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.‘

Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“

Mt 22, 1 – 14

spisovateľ Štefan Patrik Kováč

Toto slovo je pre nás varovaním. Všetci sú pozvaní zdieľať radosť s Bohom po pozemskej skúške. Samozrejme, v Písme sa hovorí o svadbe našej duše s Bohom, nebeskej hostine Baránka. Všetko je pripravené a dokonané: Ježiš už zomrel na kríži a priniesol obetný svadobný dar za každú dušu, aby si ona – nevesta –mohla obliecť šaty čistoty. Otec volá aj zlých. Podmienka vstupu na hostinu je však viera, práve ona očisťuje. Keď mi ateisti uvádzajú všetky možné dôvody, prečo nechcú uveriť, nechcú prijať Otca a jeho lásku, hovorím im toto: „Kto neverí Bohu, robí ho luhárom.“ (1 Jn 5, 10)

 

TIP NA DNES:

Boh Otec dal za nás všetko a má právo od nás chcieť všetko.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00