#ziveslovo 11.11.2021

#ziveslovo 11.11.2021

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

Lk 17, 20-25

kňaz Juraj Ďurnek, SchP

Božie kráľovstvo je medzi nami. Možno sa aj obzeráme okolo seba, ale nič nevidíme… Môže to byť preto, že sami Božie kráľovstvo nešírime. Ako to môžeme robiť? Božie kráľovstvo stojí na dvoch pilieroch. Po prvé na identite. Len vtedy, keď spoznáme a začneme žiť identitu Božích detí, dokážeme v tomto kráľovstve žiť a spoznávať jeho princípy a používať ich pre svoje duchovné napredovanie. Pokiaľ stále žijeme ako siroty, tak sa spoliehame len na seba, na vlastné sily, nie na Otca, ktorý nám chce pomôcť. Druhým pilierom je Božia spravodlivosť. Pred Bohom sme spravodliví vtedy, ak konáme v súlade s pôvodným Božím plánom, teda dávame do súladu svoju vôľu s Božou vôľou. Ježiš nás to učil, keď hovoril: „Počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím…“


TIP NA DNES:

Ak chcem zistiť, čo je spravodlivé pred Bohom, prečítam si z Matúšovho evanjelia 5., 6. a 7. kapitolu.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00